Načítavam ...
Demografia

Naša obec > O obci

Štruktúra obyvateľstva podľa pohlavia v obci Dolný Ohaj

Muži Ženy
52 % 48 %

 

 

Národnostná štruktúra obce Dolný  Ohaj

národnosť abs. %
slovenská 1642 98,3 %
maďarská 9 0,5 %
česká 5 0,3 %
rómska 7 0,4 %
iná a nezistená 8 0,5%

 

 

Religiózna štruktúra obyvateľstva obce Dolný Ohaj

vierovyznanie abs. %
Rímskokatolícka cirkev 1613 96,5 %
Evanjelická cirkev augsburského vyznania 7 0,4 %
Reformovaná kresťanská cirkev 3 0,2 %
Bez vyznania 34 2,7 %
Ostatné 3 0,2 %Portál Dolný Ohaj.sk je nezávislá stránka fungujúca bez podpory obecnej samosprávy. Všetky informácie / materiály obsiahnuté na tomto portáli pre Vás nestranne zhromažďuje skupina mladých ľudí z obci.

Neprehliadnite


Anketa
COPYRIGHT
© 2005 - 2011 Dolný Ohaj.sk
Admin: Peter Lipták
SPONZORI