Načítavam ...
Oddelenia Obecného úradu

Samospráva > Obecný úrad > Oddelenia Oú

silueta-ona

MATRIKA
Matrikárka:  Katarína BAKOVÁ

Telefón: 035 / 6582 202    ;    0904 763 991
matričná činnosť - pre obec Dolný Ohaj a obec Radava správny poplatok za vyhotovenie matričného dokladu 1,50 € /rodný list, sobášny list, úmrtný list/
 – osvedčovacia agenda správny poplatok za overenie podpisu 0,50 € ; správny poplatok za overenie listiny 1,50 €/ l strana
 – prijímanie žiadostí o výpisy a odpisy z registra trestov správny poplatok 1,50 € + kolková známka v hodnote 3,–€
 – register evidencie obyvateľov obce Dolný Ohaj
 – rozhodnutia vo veciach ochrany prírody
 – stavebné konania
 – spisová agenda Obecného úradu a obecného zastupiteľstva
 – podateľňa obce

 

silueta-ona

EKONOMICKÉ ODDELENIE
Účtovníčka obce:  Jana DEMOVÁ

Telefón: 035 / 6582 202    ;    0910 797 790
účtovníctvo obce
 – mzdová a personálna agenda
 – inventarizácia obecného majetku
 – fakturácia : (evidencia došlých faktúr) – (vystavovanie vyšlých faktúr)
 – výkazníctvo – štatistické, daňové

 

silueta-ona

DANE A POPLATKY
Odborný referent:  Janette SLOBODNÍKOVÁ

Telefón: 035 / 6582 202    ;    0918 032 875
správa miestnych daní a poplatkov
 – pokladňa obce
 – bytovky vo vlastníctve obce : (prefakturácia vody, elektriny, stočného) – (sledovanie splátok nájomného)
 – separovaný zber
 – komunálny odpadPortál Dolný Ohaj.sk je nezávislá stránka fungujúca bez podpory obecnej samosprávy. Všetky informácie / materiály obsiahnuté na tomto portáli pre Vás nestranne zhromažďuje skupina mladých ľudí z obci.

Neprehliadnite


Anketa
COPYRIGHT
© 2005 - 2011 Dolný Ohaj.sk
Admin: Peter Lipták
SPONZORI