Načítavam ...
Dom seniorov v Dolnom Ohaji má už svoje logo
Autor: Jana Slobodníková    |    Publikované pred 10 rokmi    |    Téma: Obec v médiách    |    Prečítané 6084 x
dom-seniorov-ma-logo

Riaditeľ Domu seniorov v Dolnom Ohaji Peter Bartovič vždy niečo vymyslí, aby spríjemnil voľné chvíle tunajším obyvateľom alebo aby sa poďakoval sponzorom. Vo štvrtok 17. 2. sa mu podarilo oboje. Za prítomnosti obyvateľov, sponzorov a priateľov Domu seniorov sa poďakoval bývalému starostovi obce Pavlovi Slobodníkovi ako aj vtedajším poslancom.

Poďakoval sa sponzorom, z ktorých prítomní boli Andrej Slatkovský a Miriam Mikičová z firmy Depend, Kimberly-Clark, s. r. o., majiteľ Dolnoohajskej pálenice Miroslav Pleško a majiteľ tlačiarne Dušan Bartoš. Hoci ZŠ Juraja Holčeka mala v tom období chrípkové prázdniny, o program nebolo núdza. Potešila sa tomu aj tu prítomná pani riaditeľka ZŠ J. Holčeka Eva Smolíková. Na svojich harmonikách postupne zahrali mladý Peter Palacka z Bánova a Paľko Trsťanský z Mane. K spevu sa pridal aj vedúci Spevokolu Juraja Holčeka Vojtech Slobodník, bývalý starosta Pavol Slobodník a niektorí seniori. Pani Marta Korompayová program spestrila recitáciou úvodnej časti knihy Nebo na dlani života od vdp. Štefana Františka Mušku. Keď prišiel čas na odhalenie tabule s logom, najmä seniori sa už nevedeli dočkať. Veď aj oni sa pričinili o jeho výrobu, pod vedením praktikantky Adriky Bajlovej. Pán riaditeľ P. Bartovič odkryl tabuľu so slovami: „Autor plne vystihol podstatu spolupatričnosti seniorov a zamestnancov zariadenia a vzájomnej pomoci pri spolunažívaní v jednom spoločnom dome. Polovičné slnko neznamená, že sa končí život, že sa končí deň, ale znamená šancu pre starších ľudí, aby sa mohli dotknúť jeho lúčov a plnohodnotne prežiť jeseň života. Všetky farby – červená, modrá, žltá sú aj farbami erbu obce Dolný Ohaj.“ K takejto spolupatričnosti a duchovnej obnove prispieva aj prítomný dp. Roman Gallas, ktorý tu slúži pravidelne sv. omše. Po ďalších piesňach v doprovode harmoniky každý odchádzal spokojný s malým kalendárikom 2011 s obrázkom nového loga Domu seniorov od sponzora Dušana Bartoša. Návštevu ešte čakalo bohaté občerstve nie a torta s motívom loga Domu seniorov, ktorú slávnostne odkrojili pán riaditeľ Domu seniorov P. Bartovič so zástupcom starostu D. Bartošom. Chutila výborne.

dom-seniorov-ma-logo-1 dom-seniorov-ma-logo-2Portál Dolný Ohaj.sk je nezávislá stránka fungujúca bez podpory obecnej samosprávy. Všetky informácie / materiály obsiahnuté na tomto portáli pre Vás nestranne zhromažďuje skupina mladých ľudí z obci.

Neprehliadnite


Anketa
COPYRIGHT
© 2005 - 2011 Dolný Ohaj.sk
Admin: Peter Lipták
SPONZORI