Načítavam ...
Sedemnáste zasadnutie obecného zastupiteľstva
Autor: DolnýOhaj.sk    |    Publikované pred 8 rokmi    |    Téma: Samospráva    |    Prečítané 5821 x
17-zasadnutie-oz

Prioritou 17. zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného 1. marca 2013, bola voľba hlavného kontrolóra obce. Naši poslanci si jednohlasne (9 z 9) zvolili nového kontrolóra obce Dolný Ohaj zo štyroch platných uchádzačov. Ako prebiehalo celé hlasovanie? Kto sa stal novým, hlavným kontrolórom obce Dolný Ohaj? Boli sme pri tom a opäť Vám prinášame záznam.

17-zasadnutie-oz-play

Program zastupiteľstva:

1. Zahájenie

2. Návrh programu

3. Určenie overovateľov zápisnice

4. Určenie volebnej komisie

5. Kontrola uznesení z predošlého zasadnutia

6. Správa hlavnej kontrolórky obce o kontrolnej činnosti za rok 2012

7. Voľba hlavného kontrolóra obce Dolný Ohaj

8. Prejednanie žiadostí

9. Plnenie rozpočtu obce Dolný Ohaj za rok 2012

10. Schválenie návrhu na vyradenie drobného hmotného majetku

11. Oznámenie funkcií, zamestnaní, čínností a majetkových pomerov, podľa ústavného zákona č.357/2004 Z.z.

12. Rôzne

13. ZáverPortál Dolný Ohaj.sk je nezávislá stránka fungujúca bez podpory obecnej samosprávy. Všetky informácie / materiály obsiahnuté na tomto portáli pre Vás nestranne zhromažďuje skupina mladých ľudí z obci.

Neprehliadnite


Anketa
COPYRIGHT
© 2005 - 2011 Dolný Ohaj.sk
Admin: Peter Lipták
SPONZORI