Načítavam ...
Siedme zasadnutie obecného zastupiteľstva
Autor: DolnýOhaj.sk    |    Publikované pred 9 rokmi    |    Téma: Samospráva    |    Prečítané 4088 x
5-zasadnutie-oz

Starosta obce zvolal 7. mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 29. júla 2011 o 18:00 v zasadacej miestnosti obecného úradu. Nosnou témou tohto zasadnutia bolo upozornenie, prokurátorky JUDr. Valérii Sedlákovej z okresnej prokuratúry v Nových Zámkoch, na nedostatky vo Všeobecných záväzných nariadeniach našej obce. 

7-zasadnutie-oz-play

Program zastupiteľstva:

1. Zahájenie

2. Návrh programu – schválenie

3. Určenie overovateľov zápisnice

4. Kontrola uznesení z predošlého zasadnutia

5. Upozornenie prokurátora podľa §28 odsek zákona č.53/2001 Z.z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov – pri prijímaní VZN obce

6. Zrušenie VZN č. 4/2000 – o ochrane služobného tajomstva (bod bol zrušený)

7. Zrušenie siedmej časti VZN obce Dolný Ohaj č. l/2011 o miestnych daniach (bod bol zrušený)

8. Rôzne

9. ZáverPortál Dolný Ohaj.sk je nezávislá stránka fungujúca bez podpory obecnej samosprávy. Všetky informácie / materiály obsiahnuté na tomto portáli pre Vás nestranne zhromažďuje skupina mladých ľudí z obci.

Neprehliadnite


Anketa
COPYRIGHT
© 2005 - 2011 Dolný Ohaj.sk
Admin: Peter Lipták
SPONZORI