Načítavam ...
Šieste zasadnutie obecného zastupiteľstva
Autor: DolnýOhaj.sk    |    Publikované pred 9 rokmi    |    Téma: Samospráva    |    Prečítané 3380 x
5-zasadnutie-oz

Dňa 30. júna 2011 sa konalo v Dolnom Ohaji, v poradí šieste, zasadnutie obecného zastupiteľstva, na ktorom sme nechýbali ani my, portál DolnýOhaj.sk a prinášame Vám tak záznam z tohto zasadnutia.

5-zasadnutie-oz-play

Program zastupiteľstva:

1. Zahájenie

2. Návrh programu – schválenie

3. Určenie overovateľov zápisnice

4. Kontrola uznesení z predošlého zasadnutia

5. Prejednanie žiadostí

6. Správa o činnosti a dosiahnutých výsledkoch v školskom roku 2010/2011 ZŠ s MŠ Juraja Holčeka

7. Správa o čerpaní a úprave rozpočtu obce Dolný Ohaj za rok 2011

8. Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke obce Dolný Ohaj za rok 2011

9. Dodatok VZN č.1/2011 o nakladaní s elektroodpadmi z domácností

10. Zrušenie VZN č.3/1998

11. Rôzne

12. ZáverPortál Dolný Ohaj.sk je nezávislá stránka fungujúca bez podpory obecnej samosprávy. Všetky informácie / materiály obsiahnuté na tomto portáli pre Vás nestranne zhromažďuje skupina mladých ľudí z obci.

Neprehliadnite


Anketa
COPYRIGHT
© 2005 - 2011 Dolný Ohaj.sk
Admin: Peter Lipták
SPONZORI