Načítavam ...
Starosta o portáli DolnyOhaj.sk
Autor: DolnýOhaj.sk    |    Publikované pred 10 rokmi    |    Téma: Informujeme    |    Prečítané 3904 x
starosta-o-portali-dolnyohajsk

Tvorcovia portálu DolnyOhaj.sk sa opäť zúčastnili na verejnom obecnom zastupiteľstve, ktoré sa konalo dňa 15.4. 2011 o 19:00 hod. v kultúrnom dome Dolný Ohaj a na ktorom bol portál DolnyOhaj.sk v záverečnej diskusii označený pánom starostom za zaujatý proti nemu a poslancom obecného zastupiteľstva.

DolnýOhaj.sk je podľa neho zaujatý

Vraj sú na tomto portáli uverejňované iba negatívne články poukazujúce na neschopnosť vedenia obce a tvorcom bolo tiež vyčítané, že okrem článkov o zasadnutiach  na ňom neuverejňujú aj iné udalosti a nechodia dokumentovať aj iné podujatia v obci.Z tohto vyjadrenia starostu je vidieť, že nie portál DolnyOhaj.sk je zaujatý, ale skôr on sám. Ako keby mu chod tohto portálu vadí a bol by radšej, keby občania obce neboli informovaní čo sa na zastupiteľstvách deje. Veď aj na toto zastupiteľstvo sa bežný občan len ťažko dostal o čom svedčí počet ľudí (cca 5), ktorý sa zastupiteľstva zúčastnili . Informácia o tom, že sa bude konať verejné zastupiteľstvo, bola vyhlásená prostredníctvom rozhlasu len raz okolo  13:00 hod. v deň konania (piatok), kedy je bežný človek ešte v práci. A dokonca aj z tohto oznamu bolo rozumieť asi každé štvrté slovo, keďže mal rozhlas poruchu a servis ho práve opravoval. To, že oznam visel na úradnej tabuli pred obecným úradom je síce pekné a podľa zákona postačujúce, ale určite sa viacerí zhodnú, že je to málo. Keby sa aspoň tabuľa umiestnila na frekventovanejšie miesto, napr. pri obchodný dom Jednota, kde chodia občania v hojnom počte každý deň nakupovať a nie aby bola zašitá ako teraz, v rohu pri obecnom úrade, kde si to len málo kto príde pozrieť.

 

Je to naozaj tak?

Keď si každý nestranný občan pozrie portál www.DolnyOhaj.sk, zistí, že pán starosta nemal vôbec pravdu, že portál je zaujatý a sú na ňom uverejňované iba články o obecných zastupiteľstvách. Jediný článok o ktorom by sa dalo vravieť v tejto súvislosti je o prenájme priestorov v zdravotnom stredisku, kde tvorcovia vyjadrili iba vlastný názor ako jedných z občanov obce, ktorí majú na to právo a toto právo im starosta upínať nemôže. V žiadnom inom článku nenájdete nič iné, len v skratke zhrnuté v textovej forme o čom bude nasledujúce video zo zastupiteľstva. Čiže ak pánovi starostovi pripadajú články, že ukazujú na neschopnosť obce, ako to spomínal na zastupiteľstve, tak hovorí v podstate o vlastnej neschopnosti a o úrovni obecných zastupiteľstiev, ktoré sú len prostredníctvom videozáznamu zverejňované na tomto portáli.

To, že sa niekto vyjadruje v diskusii proti nemu alebo vedeniu obce, nie je vec tvorcov portálu. Diskusia je verejná a môže sa jej zúčastniť pridaním svojho názoru kto chce na vlastnú zodpovednosť. Tak pán starosta si asi mýli pojmy s dojmami, keď tvorcov portálu dokonca obviňoval aj z obsahu diskusie.

 

Čo je tu teda zaujaté?

Ťažko povedať, ktoré články mal starosta ešte na mysli, že sú proti nemu zaujaté. Možno o tom, že obec plánuje zaviesť názvy ulíc. O tom, že dom seniorov plánuje zakúpiť automobil. Asi si nevšímal aj iné články okrem verejných zastupiteľstiev. A čo potom článok o loge Domu seniorov? Článok o odhalení pamätnej tabuli Jurajovi Holčekovi v Budmericiach?

Vďaky sa tento portál z jeho strany nedočká, no tvorcovia veria, že tento portál je prínosom pre občanov obce, ktorí chcú byť informovaní.

 

A čo tak pozrieť sa aj na seba?

Radšej by mal ukázať čo urobilo vedenie obce v tomto smere, akú stránku? www.obecdolnyohaj.sk ? To je potom smutné. Nech ukáže ako informuje občanov o tom čo sa v obci deje. Na úradnej tabuli? V dnešnej dobe = Smutné! Kde je sľubovaný časopis, štvrťročník? No nie je. V tomto smere robí portál DolnyOhaj.sk pre obec určite viac a osočovanie z jeho strany teda nie je na mieste. Výhovorka, že na obecnej stránke sa pracuje a že bude zanedlho hotová nová, je tiež už smiešna. Koľko času na to treba? Asi niekoľko mesiacov, a možno aj 4 roky. Treba dúfať, že takto to nie je aj v iných veciach, v ktorých za nás pán starosta rozhoduje . Určite že na robote sú aj iné, dôležitejšie problémy ako riešiť stránku, ale prečo sa takáto jednoduchá vec rieši tak dlho? 4 mesiace čo sa už stránka rieši pod vedením novozvoleného starostu je priveľa a tak trochu to samé hovorí o jeho schopnosti riadenia.

 

A poznámka, že prečo neprídu chlapci z portálu DolnýOhaj.sk kamerovať aj iné podujatia? V prvom rade, technika ktorou kamerujú, nie je ich. Majú ju iba zapožičanú a preto ju nemôžu  hocikedy a pravidelne využívať aby kamerovali všetky podujatia v obci. Treba si tiež  uvedomiť, že aj samotní tvorcovia tohto portálu majú iné povinnosti, ale hlavne, že to robia všetko z vlastnej iniciatívy, bez akéhokoľvek finančného ohodnotenia, teda vo svojom voľnom čase. Samozrejme, v rámci možnosti a ak to čas dovolí určite by sa všade objavili. Ale nie je to ich povinnosť a nemajú záväzky voči občanom ako pán starosta.

 

Je dosť pravdepodobné, že po uverejnení tohto článku budú tvorcovia tohto portálu v očiach vedenia obce tí najhorší, ale je to odozva na krivé obvinenie. Treba len dúfať, že pán starosta vie prijímať aj kritiku a  spomínané problémy už konečne dorieši.Portál Dolný Ohaj.sk je nezávislá stránka fungujúca bez podpory obecnej samosprávy. Všetky informácie / materiály obsiahnuté na tomto portáli pre Vás nestranne zhromažďuje skupina mladých ľudí z obci.

Neprehliadnite


Anketa
COPYRIGHT
© 2005 - 2011 Dolný Ohaj.sk
Admin: Peter Lipták
SPONZORI