Načítavam ...
Štrnáste zasadnutie obecného zastupiteľstva
Autor: DolnýOhaj.sk    |    Publikované pred 8 rokmi    |    Téma: Samospráva    |    Prečítané 5288 x
14-zasadnutie-oz

Počas letných mesiacov našej kamere unikli dve zasadnutia OZ, no opäť Vám prinášame (na dožadovanie sa občanov) záznam zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, tento krát v poradí 14.-teho, ktoré sa konalo dňa 4. októbra 2012 o 18:30 hod. v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Dolnom Ohaji. 

14-zasadnutie-oz-play

Program zastupiteľstva:

1. Zahájenie

2. Návrh a schválenie programu

3. Určenie overovateľov zápisnice

4. Kontrola uznesení z predošlého zasadnutia

5. Prejednanie žiadostí

6. Správa hlavnej kontrolórky obce o vykonanej kontrole v ZŠ a MŠ Juraja Holčeka v Dolnom Ohaji

7. Správa hlavnej kontrolórky obce o vykonanej kontrole v Dome seniorov v Dolnom Ohaji

8. Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2011

9. Čerpanie rozpočtu Obce Dolný Ohaj, ZŠ a DSe za prvý polrok 2012

10. Prejednanie návrhu „Zakladateľskej zmluvy“ o založení záujmového združenia obcí

11. Schválenie VZN č. 16/2012 o vyhlásení záväzných častí územného plánu obce Dolný Ohaj

12. Rôzne

13. ZáverPortál Dolný Ohaj.sk je nezávislá stránka fungujúca bez podpory obecnej samosprávy. Všetky informácie / materiály obsiahnuté na tomto portáli pre Vás nestranne zhromažďuje skupina mladých ľudí z obci.

Neprehliadnite


Anketa
COPYRIGHT
© 2005 - 2011 Dolný Ohaj.sk
Admin: Peter Lipták
SPONZORI