Načítavam ...
Štvrté zasadnutie obecného zastupiteľstva
Autor: DolnýOhaj.sk    |    Publikované pred 10 rokmi    |    Téma: Samospráva    |    Prečítané 3546 x
4-zasadnutie-oz

Prinášame Vám záznam zo 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 15. apríla 2011 o 19:00 hod. v kultúrnom dome Dolný Ohaj.

(Spustenie záznamu môže chvíľu trvať vzhľadom na jeho veľkosť)

 

Program zastupiteľstva:

1. Zahájenie

2. Návrh programu a jeho schválenie

3. Určenie overovateľov zápisnice

4. Kontrola uznesení z predošlého zasadnutia

– oboznámenie s dvoma bodmi ktoré neboli splnené z predošlého zasadnutia a to:

vypracovanie projektu na zberný dvor a  prepracovanie zmlúv o prenájme priestorov obvodným lekárom

5. Prejednanie žiadostí

– žiadosť o spätné odkúpenie pozemku na novej ulici

– žiadosť o finančnú podporu pre úniu nevidiacich

– žiadosť o presunutie splátky nájomného za byt

– žiadosť o umiestnenie reklamnej tabuly TWISTERpub na križovatke HUL/OHAJ

– žiadosť o dokončenie oplotenia súkromného pozemku susediaceho s KD

6. Žiadosť o navýšenie rozpočtu pre ZŠ a MŠ

7. Žiadosť o dotáciu na chod domu seniorov

8. Úprava rozpočtu obce Dolný Ohaj a domu seniorov

9. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu

10. Schválenie záverečného účtu

11. Návrh všeobecného záväzného nariadenia č.4 / 2011 o poskytovaní jednorazového finančného príspevku pri narodení dieťaťa.

– bolo prijate VZN s podmienkami, ktoré musia rodičia spĺňať, aby mali nárok na príspevok

12. Návrh všeobecného záväzného nariadenia č.5 / 2011 , ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Dolný Ohaj č.2 / 2007 , 3 / 2008 , 3 / 2010, a 3 / 2011 o poskytovaní sociálnych služieb

13. Voľba členov školskej rady ZŠ a MŠ Juraja Holčeka v Dolnom Ohaji

– boli zvolení dvaja poslanci/ Jozef Hajtman, Jana Fibichová/, ktorí budú členmi školskej rady

14. Informácie o podaní priznania k dani z príjmov fyzických osôb za rok 2010.

– informácie o podaní daňového priznania starostu obce

15. Rôzne

– rekonštrukcia Kultúrneho domu a parku

– informácie o zrušení vlečky a výstavbe čerpacej stanici

– rekonštrukcia autobusových zastávok

– poruchy osvetlenia obce a rozhlasu

– informácie o získaní príspevkov z projektov rôznych obecných organizácií

– zmeny a problémy v dome seniorov

– iné

16. Diskusia

17. ZáverPortál Dolný Ohaj.sk je nezávislá stránka fungujúca bez podpory obecnej samosprávy. Všetky informácie / materiály obsiahnuté na tomto portáli pre Vás nestranne zhromažďuje skupina mladých ľudí z obci.

Neprehliadnite


Anketa
COPYRIGHT
© 2005 - 2011 Dolný Ohaj.sk
Admin: Peter Lipták
SPONZORI