Načítavam ...
V deň 61. výročia Barbarskej noci odišiel do večnosti vdp. Štefan František Muška, OFM
Autor: DolnýOhaj.sk    |    Publikované pred 10 rokmi    |    Téma: Naša farnosť    |    Prečítané 3598 x
frantisek-muska-1

Tento výnimočný kňaz, ktorý v ohajsko-hulskej farnosti pôsobil necelých 39 rokov, nás opustil 13. apríla 2011 v novozámockej nemocnici vo veku nedožitých 87 rokov. Hoci jeho snom bolo zomrieť za oltárom, jeho pomalý blížiaci sa odchod bol veľmi symbolický.

V posledných okamihoch života niekoľkokrát zoslabený padol ako Kristus pod krížom – a to v domčeku, v ktorom od júla 2002 slúžil s biskupským povolením sv. omše (vo farnosti pôsobil od 1972–2002). Jeho posledný osudový pád bol v prvú fatimskú februárovú sobotu okolo tretej hodiny rannej, pričom pád bol príčinou aj niekoľkých neodslúžených sv. omší, čo vdp. Mušku veľmi mrzelo a ospravedlňoval sa, aj keď za to nemohol. Po zotavení sa – napriek bolestiam – slúžil sv. omše, už nie vo svojej kaplnke (v prednej izbe) ako inokedy, ale vo svojej izbičke, v ktorej býval. Kontakt so spoločenstvom udržiaval teda naďalej, napriek svojej telesnej kalvárii… Pochovaný bol 16. apríla – v deň 84. narodenín pápeža Benedikta XVI., v deň výročia zjavenia Panny Márie Lurdskej. Od svojich dvoch rokov, odkedy mu zomrela jeho matka, bol veľkým mariánskym ctiteľom a jeho odkaz naďalej pretrváva v srdci každého jedného člena spoločenstva.

František Muška sa narodil 18. júla 1924 v Nižnej Šebastovej. Študoval na osemročnom gymnáziu v Prešove, od roku 1939 na františkánskom gymnáziu v Malackách. Je absolventom Vysokej školy teologickej v Žiline. Za kňaza ho v roku 1949 v Nitre vysvätil biskup Eduard Nécsey.

Počas normalizácie v roku 1950, od 14. marca do 1. septembra, bol na nútených prácach v Hronskom Beňadiku. Po návrate pôsobil ako kaplán v Malackách (1950 – 1961). Absolvoval večernú školu na Strednej výtvarnej škole v Bratislave, odbor sochárstvo – maliarstvo. Jeho ďalším kaplánskym pôsobiskom sa stali Šurany (1961 – 1972), potom ho vymenovali za správcu farnosti Dolný Ohaj (1972 – 2002). Jeho morálnym apelom bolo: „Hovor vždy pravdu podľa Krista, lebo lož má krátke nohy.“

frantisek-muska-2V domčeku „na vršku“ slúžil sväté omše do konca života (pred smrťou ich neodslúžil len dve). Zostali po ňom obrazy, sochy – napríklad socha Ježiša na dolnoohajskej kalvárii pri Kostole sv. Rodiny, sv. Cyrila a Metoda na Kostole Panny Márie Ružencovej v Hule, niekoľko betlehemov a pomníkov v Malackách, zostali po ňom divadelné hry, knihy – Brieždenie nad chatrčami a Nebo na dlani života, v šuflíku zostali texty nedokončenej knihy o svojom rodisku a v našich srdciach živá spomienka na úžasného Človeka.

 

Na zamyslenie

V okamihu každého človeka nastáva určitá chvíľa, kedy sa zastaví a premýšľa o zmysle života. Vtedy sú v nás rôzne reakcie na život s osobou, s ktorou sme sa stretávali a zažívali neopísateľne milé krásne dojímavé chvíle a spomienky.

Život pátra Štefana Františka Mušku mal podľa farníkov z Dolného Ohaja a tiež z Hulu hlboký nezištný duchovný význam pre veriaceho človeka. Bol to človek, ktorý sa rád obetoval, odovzdal celý do vôle Božej, aby tak ukázal nielen duchovný život, ale najmä ten ľudský – ľudský v tom, že človek bol uňho na prvom mieste, a vieme sami z vlastnej skúsenosti, že páter nerobil rozdiely medzi nami, prijímal každého s láskou a s otvoreným srdcom. Nikoho nikdy neodmietol vyspovedať, k dispozícii bol veriacim v každom čase. Každému sa prihováral a vo svojich kázňach, homíliách ukazoval cesty, ktoré boli pre nás obohacujúcou duchovnou potravou. Snažil sa vo svojej skromnosti a pokore prostredníctvom jednoduchej interpretácie  Božieho slova dať nám istotu a vedomosť o tom, ako Bohu na nás záleží. Pred každým požehnaním nám niečo povedal a po každej sv. omši každému zvlášť podal ruku a povedal mu odkaz do daného dňa. V poslednú nedeľu – ktorá bola odslúžená za odporcov cirkvi –každému povedal veľmi všeobecne: „Do ďalších dní Vám želám všetko len to najlepšie!“ Akoby niečo tušil… No sv. omšu odslúžil ešte v pondelok, v utorok ho pred sv. omšou odviezla sanitka do Nových Zámkov a v stredu na obed zomrel. Z tohto sveta odišiel symbolicky, v ten istý mesiac, čo pápež Ján Pavol II. – nazývaný Veľký, pred Veľkým týždňom, aby sme sa mohli stále viac zamýšľať nad tým, aký bol Veľký a v Deň nespravodlivo stíhaných. Slová z jeho nedeľnej sv. omše (10.4.) vo mne rezonujú naďalej. Parafrázujem slová sv. kázne: Boh môže všetko, môže kriesiť aj mŕtvych. Vzkriesil Lazára, vzkriesi aj nás… Teraz vidíme zahalený kríž, nevidíme Ježišovu tvár… A Pán Ježiš tiež vstal z mŕtvych! Preto v hrobe žime! Boh nás opäť vzkriesi k životu, aby sme oslavovali Krista. Preto, milí bratia a sestry, prosím vás! Majte vieru, že vzkriesi aj vás! Musíme mať pevnú vieru, že Kristus nás vzkriesi z mŕtvych, aby sme žili večne. Preto s úprimným srdcom sa modlime a riaďme svoj život podľa toho, aby sme boli vzkriesení k životu, aby sme aj my boli vzkriesení z mŕtvych a aby sme žili s Kristom. Amen. 

 

Vaši farníciPortál Dolný Ohaj.sk je nezávislá stránka fungujúca bez podpory obecnej samosprávy. Všetky informácie / materiály obsiahnuté na tomto portáli pre Vás nestranne zhromažďuje skupina mladých ľudí z obci.

Neprehliadnite


Anketa
COPYRIGHT
© 2005 - 2011 Dolný Ohaj.sk
Admin: Peter Lipták
SPONZORI